Why buy Microlink FR160 Safety Preparedness Radio?